Bakırköy Prof. Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

İstanbul / Bakırköy

Telefon:0(212) 409 15 15
Fax:0(212) 409 15 95
Adres:Zuhuratbaba Mah. Dr.Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 Posta Kodu 34147
Website:www.bakirkoyruhsinir.gov.tr

Harita

Vizyonumuz

Toplum temelli ruh sağlığı sistemine geçişte öncülük eden, uluslararası ölçekte özelikle psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji alanlarında model hastane olmak için ruh sağlığı ve sinir hastalıkları alanında projeler üreten, hastaları ve çalışanlarınca her zaman tercih edilen bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

BRSHH, öncelikli uzmanlığı psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji olmakla birlikte, tüm dallarda hizmet veren tam teşekküllü modern bir hastane ve bir eğitim kurumudur. Bu alanlarda Türkiye’nin en yetkin hekimlerini yetiştirir.

BRSHH bir bilim kurumudur. Uzmanlık alanında küresel ölçekte geçerli ve anlam içeren bilgi üretir; bu bilgiyi gerek Türkiye’de gerek dünyada tıp camiası ile düzenli olarak paylaşır. Türkiye’de özellikle psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji alanında bilimsel bilginin duayenidir.

Bilimsel veriler ışığında teşhis ve tedavi uygulayan, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları alanında öncü ve çalışanların onur duyduğu, hastaların güvenerek tercih ettiği bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak yoluna devam etmektir.

Diğer Bakırköy Hastaneleri