An-Deva Hayat Hastanesi

Antalya / Antalya Merkezi

Telefon:0(242) 444 21 12
Fax:0(242) 335 00 04
Adres:Bayındır Mahallesi 325. Sokak No: 4
Website:http://www.andeva.com.tr

An-Deva Sağlık Grubu

Küreselleşme anlamında dünyamız hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu değişim kapsamında siyasetten teknolojiye, üretim süreçlerinden, ekonomiye kadar bütün alanlarda hızlı bir değişim yaşanmakta ve temel ihtiyaçlar, ölçütler sürekli yenilenmektedir.

Ortaya çıkan bu süreçte değişmeyen yegâne ölçüt ise sağlıktır.

Sağlık insanın en değerli varlığıdır.

Sağlıklı yaşam sürmek insanın temel haklarındandır.

Gelişen teknoloji ve iletişim sistemleri ile birlikte 'Sağlıklı Yaşam' ortak bir sorumluluk halini almış ve değişik kesimlerin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koymuştur.

Dünyadaki tüm değişim ve gelişim de aslında bu noktaya odaklanmıştır. Çünkü modern ekonomik gelişim, çağımızda sağlığa bakışı ve önemi artırmıştır. Artık daha uzun, daha üretken bir yaşamdan bahsedilmektedir. Bu da daha sağlıklı yaşamla mümkündür.

Bu hızlı gelişim süreci içerisinde sektörde; kalitesi, hizmet anlayışı, teknolojik altyapısı, eleman kadrosu ve köklü geçmişiyle benzerleri arasından kolayca sıyrılabilen bir kuruluş dikkati çekmektedir: An-Deva Sağlık Grubu.

An-Deva Sağlık Grubunun sağlık hizmeti sunumundaki yolculuğu 1995 yılının sonlarında başladı.

An-Deva Sağlık Grubu, bölgede özel sağlık hizmetlerinin en üst düzeyinde sağlanmasını hedef ve tarz edinmiş işbirliği ve çalışma anlayışının günümüzde ciddi bir sağlık organizasyonu şeklinde yansımış görünümüdür. Kalite standardı konusunda örnek bir anlayışın temsilcisi olarak üç hastane, üç tıp merkezi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Diğer Antalya Merkezi Hastaneleri