Alman Hastanesi

İstanbul / Beyoğlu

Telefon:0(212) 293 21 50
Fax:0(212) 293 47 52
Adres:Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim
Website:www.almanhastanesi.com.tr

Harita

Universal Hospitals Group Misyonu

Hipokrat yeminini, onuru ve şerefi kabul eden, etik deontolojik kurallar içinde, demokrat, özgür, başarılı, inovasyon eşliğinde son teknolojileri en üst seviyede, en iyi şekilde kullanan, gelecek teknolojileri kendine hedefleyen, kurallarını, standartlarını, meslek ahlakını her zaman çağa uygun kullanan, teşhis ve tedavilerinde hasta ve yakınlarının memnuniyetini kurumun menfaatlerinin önünde tutan; hasta maliyetlerini hasta lehine kullanan, hastaya çok özel olduğunu hissettiren, hasta haklarına ve hastanın hekim seçme özgürlüğüne saygılı, hasta için aldığı kararları hastasıyla paylaşarak duygusal ve tıbbi tedavileri birlikte uygulayan, dünya sağlık sistemindeki değişim ve gelişmeleri birebir takip eden, Türkiye’de, dünyada referans bir hastaneler grubu olma özelliğini, standartlarını yükselterek sürdürmektir.

Universal Hospitals Group Vizyonu

Dünyaya açık, hastalarına açık, hasta yakınlarına açık, yetenekli, eğitimli çalışanlarıyla son teknolojileri ustaca kullanan, farklı etkili kaliteli tıbbi uygulamalarıyla örnek, vizyoner ve akademik tıbbi kadrolarıyla saygın, yurt içi yurtdışı hastalarına yurtiçinde ve yurtdışında kutsi ve ulvi olan sağlık hizmetlerini en iyi şartlarda ve üstün bir seviyede veren,  son teknolojilerde her zaman ilk olmanın gururunu yaşayan, yılların tecrübesini, deneyimini hastalarıyla paylaşan,  hastalarını önemseyen, mükemmeli sunan, hastaların tıbbi ve tıbbi olmayan bildiği tüm sırlarını hastanın izni olmadan, hasta yakınları ile dahi asla paylaşmayan, bu sırları kendi sırlarından daha özenle saklayan, çalışanlarının ve hastalarının, hatta hasta yakınlarının eğitimini titizlikle uygulayan, verdiği küresel sağlık hizmetiyle din, dil, ırk, renk, yaş, sınıf, cinsiyet, ücret, ideoloji ve zaman farkı gözetmeyen, profesyonel gücü amatör bir ruh ile birleştiren Türkiye’de, dünyada bir model, bir marka olma onurunu taşımaktır.

Alman Hastanesi Politika ve Hedefleri

Hasta ve ailesinin bütünsel memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Hastanın, ailesinin ve yakınlarının memnuniyet ve önerilerini sistematik olarak ölçebilmek ve değerlendirmek. Beklenti ve ihtiyaçları saptayarak, planlama ve uygulamalarda bulunmak. Hastaya ekonomik, hızlı teşhis ve hızlı tedavi hizmeti sunmak. İyileştirme alanlarını tespit ederek, uygulamaya aktarmak. Deontolojik uygulamalarla çalışmak. Çağdaş bilgi ve akademik çalışma sonuçlarının, hizmet kalitesini arttırma ve güvence altına alınmasında kullanımını sağlamak, Uluslararası standartlarda bilimsel çalışmaları hizmet alanlarında kullanıma sunmak. Uluslararası bilimsel kongrelerde kurumsal yayınlarla yer almak, katılımları desteklemek. Hasta ve aileleri ile çalışanların yararlanabileceği, çağdaş bilgi bankaları entegre etmek. Çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlayarak, teşhis ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmak, Sağlık hizmetlerinde çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlamaya yönelik uygulamalarda bulunmak. Teknoloji kullanımı ile bütüncül sağlık hizmetlerinde, öncü ve yenilikçi girişimlerle hizmet vermek Uluslararası standartları benimseyen hizmet kalitesini sağlamak ve sürdürmek, Tıbbi ve idari uygulamalarında bütünsel kalite yönetimi ve JCI Akreditasyon Standartlarını (Joint Commission International) uygulamak. Tüm uygulamalarında, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçüm, analiz ve iyileştirmeyi sağlayacak yaklaşımlarla çalışılmasını sağlamak. Bu uygulamalar sonucunda belirlenmiş politika ve prosedürlere uygun hizmet verilmesini desteklemek. Meslek ahlakı ile sosyal sorumluluğunun bilincinde sağlık hizmeti sunmak, hasta ve ailesinin hak ve sorumluluklarının bilincinde hizmet tasarımı ve uygulamalarında bulunmak. Tüm uygulamalarında bilimsel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak. Hasta ve ailesinin haklarının korunmasında, savunucu ve destekleyici hizmet anlayışını yerleştirmek.

Diğer Beyoğlu Hastaneleri