Glütatyon

Glütamik asit, sistein ve glisin adı verilen üç aminoasitin oluşturduğu bir tripeptit.

Sağlık Terimlerinde Ara