Gen*

Spesifik bir protein kodlayan ve bir kromozomda spesifik bir yer kaplayan DNA segmentidir.

Sağlık Terimlerinde Ara