Fertil

Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.

Sağlık Terimlerinde Ara