Epitel

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.

Sağlık Terimlerinde Ara