Embriyon

Erken gelişme safhasında olan ve özellikleri belli olmayan bir organizma.

Sağlık Terimlerinde Ara