Embriyo Transfer

İn Vitro Fertilizasyon sonucu oluşan embriyonun kadın rahminin içine verilmesidir.

Sağlık Terimlerinde Ara