Duodenum

İncebağırsağın mideyle birleşen bölümü, oniki parmak bağırsağı.

Sağlık Terimlerinde Ara