Demans (Bunama)

Zihinsel işlevlerde görülen zayıflama.

Sağlık Terimlerinde Ara