Burnumdan Gelen Kıvamsız ve Berrak Sıvıda BOS Belirtilerine Rastlandı. Tedavim Nasıl Olur?

Merhaba, yaklaşık 6 aydır devam eden, burnumdan kıvamsız, berrak bir sıvı gelmesi, baş dönmesi ve ağrısı şikayetleriyle gittiğim doktorda burun sıvısından alınan örnekte BOS belirtilerine rastlandı ve neticesinde MR ve BT çekimlerim yapıldı. MR sonucum şöyle; Kraniofasial kemiklerin kortikomedüller sinyal intensite dağılımları tabiidir. Bilateral Maksiller sinüslerde, Etmoidal Sellüler Lojunda mukozal kalınlaşmaya ait görünümlerin varlıkları dikkati çekmektedir, Bilateral mastoid sellülerin havalanmaları doğaldır, Kranioservikal bileşke anomalisi saptanmamıştır. Posterior Fossa boyutu doğaldır. Medulla oblangata, pons, mezensefalon ve serebellovermian oluşumların morfoloji ve sinyal intensite dağılımları doğal izlenmiştir. 4. ventrikül ve bazal sisternaların genişlik ve konfigürasyonları tabiidir. Bilateral internal akustik kanallar simetrik ve tabii izlenmiş olup 7-8. sinir komplekslerinin trase, kontur ve sinyal intensite dağılımları doğaldır. Her iki bulubs oküli, optik sinirler, optik kiazma, optik traktuslar tabii izlenmiştir. Sella ve parasellar oluşumlar doğaldır. Hipofiz bezinin sella içerisinde yüksekliği ve sinyal intensite dağılımı tabiidir. 3. ve lateral ventrikül kompartıman genişlikleri tabiidir. Korpus kallozumun morfoloji ve sinyal intensite dağılımı tabiidir. Bilateral talamuslar, bazal gangliyonlar, kapsula interna ve eksternalar ile sentrum semiovale tabii izlenmiştir. Bilateral serebral hemisferlerde gri-ak madde sinyal intensite dağılımı tabiidir. Kortikal sulkus genişlikleri doğaldır. Anterior ve posterior sirkülasyon arterleri SE sekanslarda normal signal void akım paterni sergilemektedir, dural venöz sinüsler patent izlenmiştir. Bu sonucun açıklaması ne şekildedir? Teşekkürler.

Uzm.Dr. Faruk Akçay

MR sonucunuzda, Maksiller ve Etmoid sinüslerde, sinüzit bulguları mevcut. Diğer bulgularda patolojik sonuç görülmemiş. BOS sızıntınız olduğuna göre, bu kaçağın yerinin tespit edilmesi gerekir. Bunun için; Opak Madde, Iv veya Lumbal Fonksiyon ile verilerek belli aralıklarla MR (beyin, sinüs) çekilmesi gerekiyor. Yani MR’ınız özel olarak çekilmesi gerekir ki; BOS kaçağı olan yer bulunsun.

BOS kaçağınızın anatomik yerinin tespit edilip, Beyin Cerrahisinde cerrahi müdahale değerlendirilir. BOS kaçağı menenjite neden olabilir. Kaçak yeri tespit edilip hemen tedavi edilmelidir.

Daha önce, ciddi kafa travması yaşadınız mı?

Geçmiş olsun.

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri