Beyincik

Beyinle soğanilik arasında, kafatası boşluğunun arka alt bölümünde yerleşmiş bulunan anatomik yapı.

Sağlık Terimlerinde Ara