Benign

Zararsız; İlerleyici ya da tekrarlayıcı olmayan; selim.

Sağlık Terimlerinde Ara