Bekâret

Cinsel deneyimi olmama durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara