Babamın Tetkik Sonuçlarına Göre Ne Yapmamızı Önerirsiniz?

Merhaba, babamın sonuçlarını değerlendirebilir misiniz? (RT'de anal girimden hemen sonra arka duvarda tümoral kitle palpe edildi. RT'yi takiben işleme başlandı. Anal vergeden 3cm yukarıda başlayan, yaklaşık 4cm proksimale uzanan, posterior duvar yerleşimli, lümenin %50'sini saran, proksimale geçişe izin veren tümoral kitle saptandı. Kitle geçildikten sonra çekuma kadar ilerlendi. Kolonun diğer kısımlarında patoloji saptanmadı. Çıkımda kitleden biyopsiler alınarak işlem sonlandırıldı). Ne yapmamızı önerirsiniz?

Uzm.Dr. Orhan Coşkun

Bu sonuçta, makattan yaklaşık 3 cm içeride bir tümörün olduğu ve bu tümörün çapının 4 cm olup, makat arka tarafında yerleşik olduğundan bahsediliyor. Tanı için kitleden parça alınmış. Bağırsakların diğer kısımlarında herhangi bir problem saptanmamış. Sonuçta babanızın rektum kanseri olduğu belirtiliyor. Ancak kesin sonucu alınan parçanın patolojisi gösterecektir.

Geçmiş olsun.

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri