Androloji

Erkekte üreme yeteneğini değiştiren ya da engelleyen bütün hastalıklann tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. Androloji son yıllarda bağımsız bir uzmanlık dalı olmuştur.

Sağlık Terimlerinde Ara