Alveol

Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik.

Sağlık Terimlerinde Ara