Zootoksin

Bir organizma tarafından meydana getirilmiş toksik maddeler.

Sağlık Terimlerinde Ara