Zoospor

Tek hücreli algler ve mantarlarda kamçılı, hareketli eşey hücresi.

Sağlık Terimlerinde Ara