Zigomatik Kemik (Elmacık Kemiği)

Üstçene kemiğiyle alın kemiği, şakak kemiğinin skua-ması ve kamamsı kemiğin büyük kanadı arasında bir köprü oluşturan yüz kemiği.

Sağlık Terimlerinde Ara