Yükleme Eğrisi

Vücudun belirli maddeleri bireşimleme durumunu ortaya koyan grafik.

Sağlık Terimlerinde Ara