Yenidoğan

Doğumdan 20. güne değin bebek için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara