Yassısolucanlar

En basit yapılı solucan türlerini içeren geniş omurgasız hayvan grubu.

Sağlık Terimlerinde Ara