Yaşam İçgüdüsü

Freud'a göre, Ölüm içgüdüsünün yok ediciliğine karşılık, canlının kendini ve türünün sürekliliğini sağlamak İçin sahip olduğu doğal eğilim.

Sağlık Terimlerinde Ara