Yardımcı Ve Baskılayıcı T Lenfositleri

B lenfositlerinin antikor yapımını kontrol etmesini sağlayan lenfosit grubu (bak. akyuvarlar).

Sağlık Terimlerinde Ara