Yapısal Gen

Hücrenin yapısı ve metabolizması için gerekli RNA ' ları kodlayan DNA dizisine verilen genel ad.

Sağlık Terimlerinde Ara