Yapay Solunum

Solunumu kesintiye uğrayan kişide kanın oksijenlenme-sini sağlamaya yönelik her türlü girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara