Yalancı Varsam

Ruhsal-duyusal varsam ya çok benzemesine karşın, onun bütün Özelliklerini taşımayan, ruhsal ve simgesel bir öğenin öne çıktığı ruhsal olgu.

Sağlık Terimlerinde Ara