Yabancılaşma

Ruh hastalannda görülen ilgisizliği (donukluğu) belirtmek için ilk kez 19. yüzyılın başlarında kullanılmış terim.

Sağlık Terimlerinde Ara