Weber Testi

Kulak lezyonlannda sesin hava ya da kemik yoluyla algılanması arasındaki farkı ölçen test.

Sağlık Terimlerinde Ara