Wassermann Reaksiyonu

Frengi etkeni olan Treponema pallidum'a karşı oluşmuş antikorlan ortaya çıkaran en eski kan testlerinden biri.

Sağlık Terimlerinde Ara