Waldeyer Lenf Halkası

Yutak çevresinde bir çeşit savunma engeli oluşturacak biçimde yerleşmiş olan bütün lenf oluşumları.

Sağlık Terimlerinde Ara