Volemi

Toplam kan miktan; daha kesin bir deyişle plazma ve biçimli hücrelerin (alyuvarlar, akyuvarlar, trombositler) miktan. Normal koşullarda volemi belirli sınırlar içinde hep aynı kalır.

Sağlık Terimlerinde Ara