Vitellus Kesesi

Embriyonun gelişiminin ilk evresinde farklılaşan kese biçiminde yapı.

Sağlık Terimlerinde Ara