Virülens

Belirli mikroorganizmalann çoğalma ve konak organizmanın doğal savunma mekanizmalarım aşarak hastalığa yol açma Özelliği.

Sağlık Terimlerinde Ara