Viremi

Kanda virüs varlığını belirtmek için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara