Ventrikül

Küçük boşluk ya da kalbin alt odacıkmlarından herbiri, karıncık

Sağlık Terimlerinde Ara