Vektokardiyografi

Kalbin elektriksel etkinliğini inceleme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara