Vejetasyon

Bitkinin tohumdan gelişip tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen dönemi

Sağlık Terimlerinde Ara