Vazopressin

antidiüretik hormon (ADH)

Sağlık Terimlerinde Ara