Vater Ampullası

Ana safra kanalı (koledok) ve pankreas kanalının birleşerek onikiparmakbağırsağına açıldıklan bölgede oluşan genişleme.

Sağlık Terimlerinde Ara