Vaskülit

Damar iltihabı.

Sağlık Terimlerinde Ara