Vaskülarizasyon

Vücudun belirli bir bölümüne kan akımını sağlayan damarların tümünü belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara