Varol Köprüsü (Pons)

Soğanilik ile mezensefalon arasındaki beyin bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara