Variolasyon

Çiçek hastalığına karşı yapılan bağışıklama

Sağlık Terimlerinde Ara