Valvüloplasti

Patolojik bir sürece bağlı olarak bozulmuş bir kalp kapakçığını onarmak

Sağlık Terimlerinde Ara