Valvülopati

Kalp kapakçıklarından (valvül) bir ya da birden fazlasını etkileyen patolojik süreçleri tanımlamak için kullanılan genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara