Vagotoni

Otonom sinir sisteminde parasempatik bölümün (ve onun başlıca Öğesi olan vagus sinirinin) aşın çalıştığı işlevsel durum.

Sağlık Terimlerinde Ara