Vafkuol (Koful)

Değişik tip hücrelerin sitoplazmalannda görülen tek ya da çok sayıda küçük oyuk.

Sağlık Terimlerinde Ara